top of page

Raapstenen

mur klaar.jpg

Slierten van gestapelde, losse zwerfkeien slingeren door het landschap van het Zweedse Småland.

De ruige brokken steen zijn lang geleden zorgvuldig op elkaar geplaatst tot solide, brede muren. Ze dienen als erfafscheiding. Op veel plekken hebben ze die functie niet meer.

Begrast en bemost vormen ze een leefwereld voor insecten en andere dieren. Torren, pissebedden, muizen, padden en slangen vinden tussen de kieren hun weg in een donker, vochtig biotoop.

Eerder lagen de keien in de grond op het aangrenzende land. Bij het ploegen werden ze gevonden. Miljoenen stenen zijn door handen opgepakt. Voelend en schuivend werd de juiste steen op de juiste steen geplaatst  en gevormd tot een geheel.

bottom of page